Dti İmplant

+90 (262) 642 0 384(DTI)

info@dtiimplant.com

Tarama Gövdesi Lab

Tarama Gövdesi Lab

DevamıDevamıDevamı
Tarama Gövdesi

Tarama Gövdesi

DevamıDevamıDevamı
Ti-Base Dökülebilir Abutment

Ti-Base Dökülebilir Abutment

DevamıDevamıDevamı
Tarama Gövdesi Exocad

Tarama Gövdesi Exocad

DevamıDevamıDevamı
Cerec® Tarama Gövdesi

Cerec® Tarama Gövdesi

DevamıDevamıDevamı
Multi Unit Tarama Gövdesi

Multi Unit Tarama Gövdesi

DevamıDevamıDevamı
Multi Unit Dökülebilir Abutment

Multi Unit Dökülebilir Abutment

DevamıDevamıDevamı